Biyernes, Disyembre 23, 2016

Positive discipline kindergarten: pagkuha ng gamit ng iba

Bilang isang guro o magulang, paano mo magagamit ang positive discipline sa pagkakataong may isang batang kumukuha ng gamit ng iba ng walang paalam?

ctto
Narito ang mga hakbang para magawa ang positive discipline tungkol dito:

Step 1: Alamin ang posibleng dahilan kung bakit ganito ang ginawa ng bata?

 1. Hindi naiintindihan ng bata ang tungkol sa personal property.
 2. Hindi alam ng bata ang epekto ng ginagawa sa iba.
 3. Hindi alam ng bata ang tamang paraan ng panghiram ng gamit.
 4. Maaring akala ng bata na ang ginawa niya ay paraan ng pakikipaglaro.
 5. Maaring nais makipaglaro ng bata sa kaklase pero hindi alam paano simulan ng tama.
Step 2: Tandaan ang long-term goals mo.
 1. Gusto mong igalang ng bata ang pagaari ng iba.
 2. Gusto mong matutunan ng bata na magbahagi at makipagtulungan sa iba.
Step 3: Sa pagkakataong ito, paano mo maipapakita ang malasakit bilang guro?
 1. Isiping ang mga bata sa ganitong edad ay hindi pa lubos na nakakaalam ng tungkol sa pagmamay-ari, paghingi ng paalam at paghihintay.
 2. Makipag-usap sa bata ng maayos.
Step 4: Sa pagkakataong ito, paano mo malalagyan ng kaayusan ang sitwasyon?
 1. Sa simula ng klase, sabihin ang tungkol sa mga rules ng klase. Isali ang mga bata sa pagbuo ng mga rules.
 2. Tulungang malaman ng mga bata na ang paghiram ng maayos ang tamang paraan.
 3. Ituro o i-role play ang maaring maramdaman ng isang bata kung hindi mag-share o bigla na lang kukunin ang bagay ng walang paalam.
Step 5: Pagtugon ng may positive discipline.
 1. Huwag magparusa. Sa halip na pagalitan o ipahiya ang bata sa harap ng klase, kausapin ng pribado. Sa mahinahong boses, ipaalam na naiintindihan mo at pinapahalagahan ang bata. Ipaliwanag kung bakit kailangang humingi ng pahintulot at maghintay ng pahintulot bago kunin ang gamit ng iba.
 2. Isama sa pagtuturo ng ibang subjects ang konsepto ng sharing at asking permission.
 3. Mag-role play tungkol sa sharing.
 4. Ipaalala ang rules tungkol sa sharing at taking turns.
ctto

Miyerkules, Disyembre 21, 2016

Numeric Limiting Adjectives


ctto

Adjectives of number point out how many persons, animals, things, etc are meant.
Click here to print worksheet below.
Limiting adjectives. Write an appropriate limiting number adjective to complete the sentence. Limiting number adjectives tell how many persons, animals, or things are talked about.


1. I drank ______________________________ cups of juice.
2. Our dog Sunny eats ______________________________ yummy pieces of chicken.
3. My nanny loves to order ______________________________ cheap meals from McDonald’s.
4. My bestfriend Arkin needs ______________________________ yellow pencils for school.
5. Buzz Aldrin has ______________________________ older siblings he love so much.
6. My mother wants to earn ______________________________ cold cash.
7. I will give my Daddy ______________________________ new gadgets for Christmas.
8. Cree has ______________________________ new cars.
9. The ______________________________ boy in our class to arrive is Mikel.
10. ______________________________ teachers from our school were absent today.

Drawn a line from column A with column B.
A                                                   B
11. Give me


a. 97% in Math.
12. My seatmate scored


b. two burger steak please.
13. Order me


c. four pants for me.
14. My grandmother bought


d. second in the family.
15. I was born


e. one pencil please.Lunes, Disyembre 19, 2016

Pagtuturo gamit ang positive discipline: Kindergarten

Paano ba magagamit ng mga guro ang positive discipline sa kanilang pagtuturo? Narito ang ilang rekomendasyon at kagandahan ng paggamit nito sa loob ng klasrum.

ctto

Ang positive discipline ay isang holistic approach na sumasakop sa asal, kilos, at paraan ng pagkatuto sa loob ng klasrum. Kasama din dito ang mga ugnayan niya sa mga kamag-aral at iba pang tao sa paaralan.

Gamit ang positive discipline, inaalam ng guro ang mga kalakasan ng mga mag-aaral at lalong pinapalakas ang mga iyon kaugnay ng pagtuturo. Dahil dito, tumataas ang kumpiyansa ng mga estudyante at tiwala sa sarili.

Iginagalang din ng positive discipline ang kakayanan at pagkakaiba ng bawat estudyante. Inaalam nito ang puno ng maling asal at learning difficulty, mula doon gumagawa ang guro ng paraan at inaayos ang kalagayan ng klasrum para masolusyunan ang mas malalim na suliraning ito.Kindergarten: Patuloy na pag-iyak
Bilang isang guro, napansin mong may isa kang mag-aaral na laging umiiyak, sumisigaw, at ayaw kumawala sa kanyang ina tuwing umaga sa inyong klasrum. Napansin mong dahil dito, nagugulo ang inyong klase at nakakakuha ng atensyon mo. Anong maari mong gawin nang hindi nasasaktan ang bata?

Step 1: Alamin ang posibleng dahilan sa inaasal ng bata.
 1. Maaring ito ang unang pagkakataong nawawalay siya sa ina o magulang.
 2. Nahihirapan siyang mag-adjust sa mga bagong sitwasyon.
 3. Ang mga bagong sitwasyon at tao para sa bata ay nagdudulot ng intense response mula sa kanya.
 4. Takot siya sa bagong lugar - ang paaralan, o silid aralan.
 5. Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang ina.
 6. May pangit siyang karanasan tungkol sa pag-alis ng ina sa kanya.
 7. Nahihirapan ang batang kalmahin ang loob.
 8. Natatakot siya sa iyo, ang kanyang titser, dahil may nagsabi sa kanyang matatapang ang mga titser.
 9. Nakikita niyang ang isang titser ay nakakatakot.
Step 2: Balikan ang iyong long-term goal bilang titser.
 1. Nais mong maramdaman ng bata na ligtas at  masaya sa klasrum.
 2. Nais mong dahan-dahang maging kumportable ang bata sa mga bagong lugar.
 3. Nais mong maging independent ang bata at kaya ang sarili niya.
 4. Nais mong matutunan ng batang maayos ang kanyang nararamdaman
Step 3: Sa sitwasyong ito, paano mo malalagyan ng structure sa klasrum?
 1. Sabihan ang bata ng mga gagawin sa klase.
 2. Itanong kung ano ang gusto ng bata at ipakita kung paano niya ito magagawa sa klasrum.
 3. Sabihin sa batang siguradong babalikan siya ng ina pagkatapos ng klase.
 4. Ipakilala ang bata sa isa pang kaklase na maaring maging supportive.
 5. Tanungin ang bata ng paraan para maiayos ang pakiramdam.
Step 5: Pagtugon gamit ang positive discipline.
Sama-samang gawin ang nailista sa #4. Sa paggawa ng lahat ng ito, mararamdaman ng bata ang positibo tungkol sa sitwasyon. Malalaman niyang siya ay ligtas. Sa pamamagitan ng pagtingin sa sitwasyon ayon sa tingin ng bata, nagagawan natin ng solusyon ang problema ng may warmth at structure.Sabado, Disyembre 17, 2016

Positive discipline in everyday teaching: Primer for Filipino Teachers

image credit: ChurchPastor.com

I was fortunate enough to have attended a seminar conducted by PETA's ArtZone Center which talks about positive discipline. It was the first time I have known about the concept. Simply, it teachers adults to veer away from the traditional spanking and verbal abuse to discipline children. Instead, it encourages the adults to treat these kids as capable individuals able to understand concepts, consequences of wrong decisions and correct themselves with the adults' guidance.

This year, with the help of Save the Children, DepEd has introduced an e-book that teachers may refer to in implementing positive discipline in their classroom. This supports DepEd's Department Order 40, s.2012 which prevents the use of corporal punishment in classrooms. Corporal punishment under this guideline covers:

 • any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort
 • Examples include: hitting - smacking, slapping, spanking with the hand or an instrument (whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc).
 • It also involves kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scolding or forced ingestion (for example, washing children’s mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices.
 • Non-physical punishments  that belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child are considered corporal punishments too
image credit: PictureQuotes.comGreat job, DepEd! Cheers to all our teachers who will practice positive discipline in their classrooms!

To download the ebook, click here.

Huwebes, Disyembre 15, 2016

Ted Talks tungkol sa edukasyon

Ang TED Talks ay mga conference na sinimulan ng Sapling Foundation noong 1999. Bakit magandang manood ng mga TED Talks?


 • 15-minutong mga speech ng kahanga-hangang tao at kanilang mga nagawa
 • Sari-saring topic
 • Libre
 • Manood o magbasa
Narito ang mga paborito naming TED Talks tungkol sa edukasyon:
How to fix a broken education system...without any more money by Seema Bansal

How to raise successful kids without over-parenting by Julie Lythcott-Haims

Let's teach for mastery -- not test scores by Sal Khan


Martes, Disyembre 13, 2016

DepEd Special Concerns Unit

Ano ang naaayon sa DepEd Memo 205 s. 2016 na nilagdaan noong November 28, 2016?

Sino ang mamamahala sa Special Concerns Unit ng DepEd?
Pamumunuan ni Demetria L. Manuel, MNSA, Director III ng DepEd, sa ilalim ni Atty. Nepomuceno A. Malaluan, Assistant Secretary and Chief of Staff ang Special Concerns Unit.

Magkakaroon ang opisinang ito ng teknikal at administrative support staff mula sa personnel ng DepEd. Magkakaroon din ng dalawang contractual personnel.

Ano ang mga gawain ng Special Concerns Unit ng DepEd?

 • Tumulong sa Office of the Assistant Secretary at Chief of Staff para sa mga espesyal na programa at proyekto ng Kalihim
 • Maglaan ng budget para sa mga programa at proyektong ito
 • Makipag-ugnayan sa iba pang DepEd officials, staff at stakeholders para sa implementation ng mga programa at proyektong ito
 • Umisip at lumikha ng mga plano para sa gagawing mga proyekto at programa; mag-monitor at magsuri ng mga kasalukuyang programa at proyekto
 • Ipatupad ang mga proyekto at programa
 • Magbigay ng kaalaman at report sa Assistant Secretary at Chief of Staff
 • Mag-organisa ng meeting kaugnay ng mga proyekto at programa
Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang pahinang ito: http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/memo/2016/DM_s2016_205.pdf


Linggo, Disyembre 11, 2016

Philippine Educational Placement Test

Mga katanungan tungkol sa PEPT o Philippine Educational Placement Test


 • Ano ang PEPT o Philippine Educational Placement Test?
Ang Philippine Educational Placement Test (PEPT) ay isang paraan para maibalik ang mga out-of-school youth (OSY) sa pormal na pag-aaral, at para mapatunayan at mabigyang kapangyarihan ang mga kakayanang natutunan nila sa informal o non-formal na pag-aaral. Ang sinumang makapasa sa PEPT ay maaring makapasok na sa formal school, ma-promote sa trabaho, makapasok sa trabaho at iba pa.

Ito ay ayon sa Accrediation and Equivalency Program (Executive Order No. 733, s. 1981)

 • Ano ang mga requirements para sa PEPT o Philippine Educational Placement Test?
Birth certificate: Mula sa National Statistics Office (NSO) o Local Civil Registrar na may authentication (original and two (2) photocopies)
ID pictures: Two (2) pieces of identical and recently taken (1x1" size)

School records (original and two (2) photocopies): 
Elementary Level - Form 137 or Form 138
Secondary Level - Form 137
*Form 137 (Transcript of Records with school seal and signature of principal/registrar)
*Form 138 (Report Card with school seal and signature of principal/registrar)
School permit: Photocopy of School Permit to Operate/Government Recognition (for applicants from private schools)

Registration fee (non-refundable): Regular administration (every November) - PhP50.00
Walk-in/Special administration - PhP200.00

Para sa higit na impormasyon, bumisita sa: http://www.deped.gov.ph/pept
National Education Testing and Research Center (NETRC)
2/F Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Ave., Pasig City
(02) 631-6921 | 631-2589 | 631-2571 | 631-2591
Office Hours: Monday to Friday, 8:00am-5:00pm

Biyernes, Disyembre 9, 2016

Balibago Elementary School ALS (LC) learning center

Nais mo bang mag-aral ng ALS? Taga-Santa Rosa City, Laguna ka ba? Ang Balibago Elementary School ay may ALS LC o learning center.

Narito ang mapa ng Balibago Elementary School ALS.

Miyerkules, Disyembre 7, 2016

Sta. Rosa City, Laguna Pulong Sta. Cruz ALS (LC) learning center

Taga-Sta. Rosa City, Laguna ka ba? May ALS sa Pulong Sta. Cruz sa loob ng Mercado Village, sa Association Basketball Court.

Maaring makipag-ugnayan sa Baranggay ng Pulong Sta. Cruz na nasa loob din ng Mercado Village para sa karagdagang impormasyon.

Lunes, Disyembre 5, 2016

Lesson plans vs learning outcomes and objectives

Credit to The University of Adelaide

The video in this webpage clearly shows how a teacher can use instructional objectives to know how his or her students are learning.

Common Craft Instructional Objectives

Additional resource on how to write instructional objectives, click here.

Huwebes, Disyembre 1, 2016

AralMuna partners with Lazada

Do you love to shop online? AralMuna has partnered with Lazada for some special deals to support ALS Accreditation and Equivalency (A&E) Test mobile app. Click here to start your shopping:

http://ho.lazada.com.ph/SHJrYc

Why shop with us?

 1. Traffic-jam free, parking-woe less shopping experience because you shop at the convenience of your trusted laptop or your mobile phone.
 2. Safe and secure
 3. Delivery is free for purchases PHP 1,000 and above. There are special sales and promotions that offer free shipping wherever you are too.
 4. Wide variety of choices
 5. Support local suppliers as you shop with Lazada

Enjoy shopping!