Inilunsad ang ALS K to 12 kurikulum, ALS passers, katumbas na din ng SHS graduates


Inilunsad ng Department of Education (Deped), sa pamamagitan ng Bureau of Curriculum Development (BCD), ang ALS-K to12 Basic Education Curriculum.

Ginawa ito upang matiyak na ang kurikulum ng Alternative Learning System (ALS) ay nakahanay sa Programang K to 12, at upang magkaloob ng mga oportunidad sa pag-aaral na makapagbibigay ng kakayahan sa mga out-of-school youth (OSY) at mga mag-aaral na may sapat na gulang upang mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay at maging mas epektibong mga kontribyutor sa lipunan.Ayon sa ulat na matatagpuan sa opisyal na webpage ng DepEd, www.deped.gov.ph, katulad ng K to 12 Curriculum, ang ALS-K to 12 Basic Education Curriculum ay ipinahayag sa mga pamantayan ng nilalaman, pamantayan sa pagganap, at mga kakayahan sa pag-aaral. Tinutukoy nito ang pinakamaliit na pamantayan ng kakayanan para sa mga nag-aaral ng alternatibong landas ng pag-aaral at sertipikasyon kahilera sa pormal na sistema ng paaralan.

Binibigyang diin ni DepEd Assistant Secretary para sa Public Affairs Service at ALS G.H. Ambat   ang kahalagahan na ayusin ang nakaraang kurikulum ng ALS na makatutulong sa pag-alis ng mga di-pagkakaunawaan sa pagitan ng mga graduate ng ALS at ng mga graduate na mula sa pormal na sistema. Idinagdag niya na ang DepEd ay totoo sa utos nito na walang mag-aaral ang maiiwan. Sa bagong kurikulum na ito, inaasahan ng DepEd na ang mga mag-aaral ng ALS ay magkakaroon ng parehong kalidad ng edukasyon na makatutulong sa kanila sa pagkatapos ng K to 12: mas mataas na edukasyon, trabaho, entrepreneurship, o pag-unlad ng mga kasanayan sa gitnang antas.Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni BCD Director Jocelyn Andaya na ang rebisyon ng kurikulum ay nagsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri at proseso ng pagbabago na may serye ng mga konsultasyon at workshop na may mga eksperto sa kurikulum sa pormal at di-pormal na edukasyon mula sa loob at labas ng DepEd. Ang mga output ng mga workshop ay higit na susuriin ng mga pambansa at internasyonal na mga tagapayo, Deped subject expert, at ALS practicioner, supervisor, at iba pang ALS stakeholder.

Sinabi ni Andaya na tatagal ito ng dalawang taon dahil ang tanggapan, pati na ang dating tanggapan sa paghawak ng programa, ang Bureau of Alternative Learning System (BALS) ay sumailalim ng lubusan sa nasabing mahigpit na proseso.Ang kurikulum ng ALS ay sumasalamin sa hanay ng kaalaman, kasanayan, at kakayahan na dapat mapaunlad ng mga nag-aaral upang matugunan ang minimum na pangangailangan ng batayang edukasyon at maihahambing sa pormal na kurikulum ng paaralan. Kabilang sa kurikulum ang parehong pormal at impormal na pinagkukunan ng kaalaman at kakayahan.

Ipinaliwanag pa ni Andaya ang menu ng posibleng pag-aaral ng mga interbensyon at mga landas na tumutugon sa mga pangangailangan, konteksto, kalagayan, at pagkakaiba-iba ng mga nag-aaral na nagbibigay ng pino na kurso ng ALS.Binibigyang-diin ng Bureau na ang ALS ay hindi isang "bulok" na kurikulum dahil ang bagong kurikulum ay nagbibigay ng mga opsyon sa pagkapantay-pantay at alternatibong mga programa katulad ng pormal na pag-aaral, tulad ng isang mag-aaral na maaaring ilipat nang walang putol mula sa isang sistema ng edukasyon sa iba. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng pamamaraan: ang isang mag-aaral ay maaaring magkaroon ng pormal na edukasyon mula sa Kindergarten hanggang Grade 3, pagkatapos ay magbago sa non-pormal na edukasyon para sa Grade 5 hanggang 6, at muling magkasama sa pormal na sistema para sa Junior High School (JHS) dahil ang mahahalagang kasanayan ay sakop ng parehong kurikulum.

Bukod dito, ang mga pagsuri ay nakalagay upang matiyak ang pagiging handa ng mga mag-aaral para sa susunod na antas ng pag-aaral. Ang paggamit ng mga opsyon sa pag-aaral na may kakayahang makatulong na matiyak ang pagdaloy at pagtanggap mula sa Kindergarten hanggang Grade 12.Maaari itong maalala na dahil sa pagkaintindi nito, ginagamit ng ALS ang mga module sa pag-aaral. Ang bawat module ay kumpleto sa sarili nito at naglalaman ng paglalarawan ng module, layunin, aktibidad sa pag-aaral, at pre- at post-test.

Dagdag pa ng Bureau na kahit na ang balangkas ay nakaayos sa mga strands, ang layunin ay ang pagtuturo na dapat na nilikha sa paligid ng mga paksa ng kahalagahan sa mga nag-aaral. Ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng K to 12 Curriculum at ang ALS Curriculum. Ang mga paksa ay dapat magbigay ng isang pagkakataon para sa pagsasama ng mga kasanayan.

Inaasahan ng Corner na sa pag-unlad na ito, ang lahat ng mga tanong na may kaugnayan sa kahalagahan ng ALS sa pagpapatupad ng K to 12 Curriculum ay sasagutin.
Kaugnay na babasahin:
IMPACT OF K-12 TO ALS AND A&E PASSERS
DEPED ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS) AT SENIOR HIGH SCHOOL

ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS)- K TO 12 BASIC EDUCATION PROGRAMMga Komento

Kilalang Mga Post