Biyernes, Disyembre 23, 2016

Positive discipline kindergarten: pagkuha ng gamit ng iba

Bilang isang guro o magulang, paano mo magagamit ang positive discipline sa pagkakataong may isang batang kumukuha ng gamit ng iba ng walang paalam?

ctto
Narito ang mga hakbang para magawa ang positive discipline tungkol dito:

Step 1: Alamin ang posibleng dahilan kung bakit ganito ang ginawa ng bata?

 1. Hindi naiintindihan ng bata ang tungkol sa personal property.
 2. Hindi alam ng bata ang epekto ng ginagawa sa iba.
 3. Hindi alam ng bata ang tamang paraan ng panghiram ng gamit.
 4. Maaring akala ng bata na ang ginawa niya ay paraan ng pakikipaglaro.
 5. Maaring nais makipaglaro ng bata sa kaklase pero hindi alam paano simulan ng tama.
Step 2: Tandaan ang long-term goals mo.
 1. Gusto mong igalang ng bata ang pagaari ng iba.
 2. Gusto mong matutunan ng bata na magbahagi at makipagtulungan sa iba.
Step 3: Sa pagkakataong ito, paano mo maipapakita ang malasakit bilang guro?
 1. Isiping ang mga bata sa ganitong edad ay hindi pa lubos na nakakaalam ng tungkol sa pagmamay-ari, paghingi ng paalam at paghihintay.
 2. Makipag-usap sa bata ng maayos.
Step 4: Sa pagkakataong ito, paano mo malalagyan ng kaayusan ang sitwasyon?
 1. Sa simula ng klase, sabihin ang tungkol sa mga rules ng klase. Isali ang mga bata sa pagbuo ng mga rules.
 2. Tulungang malaman ng mga bata na ang paghiram ng maayos ang tamang paraan.
 3. Ituro o i-role play ang maaring maramdaman ng isang bata kung hindi mag-share o bigla na lang kukunin ang bagay ng walang paalam.
Step 5: Pagtugon ng may positive discipline.
 1. Huwag magparusa. Sa halip na pagalitan o ipahiya ang bata sa harap ng klase, kausapin ng pribado. Sa mahinahong boses, ipaalam na naiintindihan mo at pinapahalagahan ang bata. Ipaliwanag kung bakit kailangang humingi ng pahintulot at maghintay ng pahintulot bago kunin ang gamit ng iba.
 2. Isama sa pagtuturo ng ibang subjects ang konsepto ng sharing at asking permission.
 3. Mag-role play tungkol sa sharing.
 4. Ipaalala ang rules tungkol sa sharing at taking turns.
ctto

Miyerkules, Disyembre 21, 2016

Numeric Limiting Adjectives


ctto

Adjectives of number point out how many persons, animals, things, etc are meant.
Click here to print worksheet below.
Limiting adjectives. Write an appropriate limiting number adjective to complete the sentence. Limiting number adjectives tell how many persons, animals, or things are talked about.


1. I drank ______________________________ cups of juice.
2. Our dog Sunny eats ______________________________ yummy pieces of chicken.
3. My nanny loves to order ______________________________ cheap meals from McDonald’s.
4. My bestfriend Arkin needs ______________________________ yellow pencils for school.
5. Buzz Aldrin has ______________________________ older siblings he love so much.
6. My mother wants to earn ______________________________ cold cash.
7. I will give my Daddy ______________________________ new gadgets for Christmas.
8. Cree has ______________________________ new cars.
9. The ______________________________ boy in our class to arrive is Mikel.
10. ______________________________ teachers from our school were absent today.

Drawn a line from column A with column B.
A                                                   B
11. Give me


a. 97% in Math.
12. My seatmate scored


b. two burger steak please.
13. Order me


c. four pants for me.
14. My grandmother bought


d. second in the family.
15. I was born


e. one pencil please.Lunes, Disyembre 19, 2016

Pagtuturo gamit ang positive discipline: Kindergarten

Paano ba magagamit ng mga guro ang positive discipline sa kanilang pagtuturo? Narito ang ilang rekomendasyon at kagandahan ng paggamit nito sa loob ng klasrum.

ctto

Ang positive discipline ay isang holistic approach na sumasakop sa asal, kilos, at paraan ng pagkatuto sa loob ng klasrum. Kasama din dito ang mga ugnayan niya sa mga kamag-aral at iba pang tao sa paaralan.

Gamit ang positive discipline, inaalam ng guro ang mga kalakasan ng mga mag-aaral at lalong pinapalakas ang mga iyon kaugnay ng pagtuturo. Dahil dito, tumataas ang kumpiyansa ng mga estudyante at tiwala sa sarili.

Iginagalang din ng positive discipline ang kakayanan at pagkakaiba ng bawat estudyante. Inaalam nito ang puno ng maling asal at learning difficulty, mula doon gumagawa ang guro ng paraan at inaayos ang kalagayan ng klasrum para masolusyunan ang mas malalim na suliraning ito.Kindergarten: Patuloy na pag-iyak
Bilang isang guro, napansin mong may isa kang mag-aaral na laging umiiyak, sumisigaw, at ayaw kumawala sa kanyang ina tuwing umaga sa inyong klasrum. Napansin mong dahil dito, nagugulo ang inyong klase at nakakakuha ng atensyon mo. Anong maari mong gawin nang hindi nasasaktan ang bata?

Step 1: Alamin ang posibleng dahilan sa inaasal ng bata.
 1. Maaring ito ang unang pagkakataong nawawalay siya sa ina o magulang.
 2. Nahihirapan siyang mag-adjust sa mga bagong sitwasyon.
 3. Ang mga bagong sitwasyon at tao para sa bata ay nagdudulot ng intense response mula sa kanya.
 4. Takot siya sa bagong lugar - ang paaralan, o silid aralan.
 5. Hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang ina.
 6. May pangit siyang karanasan tungkol sa pag-alis ng ina sa kanya.
 7. Nahihirapan ang batang kalmahin ang loob.
 8. Natatakot siya sa iyo, ang kanyang titser, dahil may nagsabi sa kanyang matatapang ang mga titser.
 9. Nakikita niyang ang isang titser ay nakakatakot.
Step 2: Balikan ang iyong long-term goal bilang titser.
 1. Nais mong maramdaman ng bata na ligtas at  masaya sa klasrum.
 2. Nais mong dahan-dahang maging kumportable ang bata sa mga bagong lugar.
 3. Nais mong maging independent ang bata at kaya ang sarili niya.
 4. Nais mong matutunan ng batang maayos ang kanyang nararamdaman
Step 3: Sa sitwasyong ito, paano mo malalagyan ng structure sa klasrum?
 1. Sabihan ang bata ng mga gagawin sa klase.
 2. Itanong kung ano ang gusto ng bata at ipakita kung paano niya ito magagawa sa klasrum.
 3. Sabihin sa batang siguradong babalikan siya ng ina pagkatapos ng klase.
 4. Ipakilala ang bata sa isa pang kaklase na maaring maging supportive.
 5. Tanungin ang bata ng paraan para maiayos ang pakiramdam.
Step 5: Pagtugon gamit ang positive discipline.
Sama-samang gawin ang nailista sa #4. Sa paggawa ng lahat ng ito, mararamdaman ng bata ang positibo tungkol sa sitwasyon. Malalaman niyang siya ay ligtas. Sa pamamagitan ng pagtingin sa sitwasyon ayon sa tingin ng bata, nagagawan natin ng solusyon ang problema ng may warmth at structure.Sabado, Disyembre 17, 2016

Positive discipline in everyday teaching: Primer for Filipino Teachers

image credit: ChurchPastor.com

I was fortunate enough to have attended a seminar conducted by PETA's ArtZone Center which talks about positive discipline. It was the first time I have known about the concept. Simply, it teachers adults to veer away from the traditional spanking and verbal abuse to discipline children. Instead, it encourages the adults to treat these kids as capable individuals able to understand concepts, consequences of wrong decisions and correct themselves with the adults' guidance.

This year, with the help of Save the Children, DepEd has introduced an e-book that teachers may refer to in implementing positive discipline in their classroom. This supports DepEd's Department Order 40, s.2012 which prevents the use of corporal punishment in classrooms. Corporal punishment under this guideline covers:

 • any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort
 • Examples include: hitting - smacking, slapping, spanking with the hand or an instrument (whip, stick, belt, shoe, wooden spoon, etc).
 • It also involves kicking, shaking or throwing children, scratching, pinching, biting, pulling hair or boxing ears, forcing children to stay in uncomfortable positions, burning, scolding or forced ingestion (for example, washing children’s mouths out with soap or forcing them to swallow hot spices.
 • Non-physical punishments  that belittles, humiliates, denigrates, scapegoats, threatens, scares or ridicules the child are considered corporal punishments too
image credit: PictureQuotes.comGreat job, DepEd! Cheers to all our teachers who will practice positive discipline in their classrooms!

To download the ebook, click here.

Huwebes, Disyembre 15, 2016

Ted Talks tungkol sa edukasyon

Ang TED Talks ay mga conference na sinimulan ng Sapling Foundation noong 1999. Bakit magandang manood ng mga TED Talks?


 • 15-minutong mga speech ng kahanga-hangang tao at kanilang mga nagawa
 • Sari-saring topic
 • Libre
 • Manood o magbasa
Narito ang mga paborito naming TED Talks tungkol sa edukasyon:
How to fix a broken education system...without any more money by Seema Bansal

How to raise successful kids without over-parenting by Julie Lythcott-Haims

Let's teach for mastery -- not test scores by Sal Khan


Martes, Disyembre 13, 2016

DepEd Special Concerns Unit

Ano ang naaayon sa DepEd Memo 205 s. 2016 na nilagdaan noong November 28, 2016?

Sino ang mamamahala sa Special Concerns Unit ng DepEd?
Pamumunuan ni Demetria L. Manuel, MNSA, Director III ng DepEd, sa ilalim ni Atty. Nepomuceno A. Malaluan, Assistant Secretary and Chief of Staff ang Special Concerns Unit.

Magkakaroon ang opisinang ito ng teknikal at administrative support staff mula sa personnel ng DepEd. Magkakaroon din ng dalawang contractual personnel.

Ano ang mga gawain ng Special Concerns Unit ng DepEd?

 • Tumulong sa Office of the Assistant Secretary at Chief of Staff para sa mga espesyal na programa at proyekto ng Kalihim
 • Maglaan ng budget para sa mga programa at proyektong ito
 • Makipag-ugnayan sa iba pang DepEd officials, staff at stakeholders para sa implementation ng mga programa at proyektong ito
 • Umisip at lumikha ng mga plano para sa gagawing mga proyekto at programa; mag-monitor at magsuri ng mga kasalukuyang programa at proyekto
 • Ipatupad ang mga proyekto at programa
 • Magbigay ng kaalaman at report sa Assistant Secretary at Chief of Staff
 • Mag-organisa ng meeting kaugnay ng mga proyekto at programa
Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang pahinang ito: http://www.deped.gov.ph/sites/default/files/memo/2016/DM_s2016_205.pdf


Linggo, Disyembre 11, 2016

Philippine Educational Placement Test

Mga katanungan tungkol sa PEPT o Philippine Educational Placement Test


 • Ano ang PEPT o Philippine Educational Placement Test?
Ang Philippine Educational Placement Test (PEPT) ay isang paraan para maibalik ang mga out-of-school youth (OSY) sa pormal na pag-aaral, at para mapatunayan at mabigyang kapangyarihan ang mga kakayanang natutunan nila sa informal o non-formal na pag-aaral. Ang sinumang makapasa sa PEPT ay maaring makapasok na sa formal school, ma-promote sa trabaho, makapasok sa trabaho at iba pa.

Ito ay ayon sa Accrediation and Equivalency Program (Executive Order No. 733, s. 1981)

 • Ano ang mga requirements para sa PEPT o Philippine Educational Placement Test?
Birth certificate: Mula sa National Statistics Office (NSO) o Local Civil Registrar na may authentication (original and two (2) photocopies)
ID pictures: Two (2) pieces of identical and recently taken (1x1" size)

School records (original and two (2) photocopies): 
Elementary Level - Form 137 or Form 138
Secondary Level - Form 137
*Form 137 (Transcript of Records with school seal and signature of principal/registrar)
*Form 138 (Report Card with school seal and signature of principal/registrar)
School permit: Photocopy of School Permit to Operate/Government Recognition (for applicants from private schools)

Registration fee (non-refundable): Regular administration (every November) - PhP50.00
Walk-in/Special administration - PhP200.00

Para sa higit na impormasyon, bumisita sa: http://www.deped.gov.ph/pept
National Education Testing and Research Center (NETRC)
2/F Mabini Bldg., DepEd Complex, Meralco Ave., Pasig City
(02) 631-6921 | 631-2589 | 631-2571 | 631-2591
Office Hours: Monday to Friday, 8:00am-5:00pm

Biyernes, Disyembre 9, 2016

Balibago Elementary School ALS (LC) learning center

Nais mo bang mag-aral ng ALS? Taga-Santa Rosa City, Laguna ka ba? Ang Balibago Elementary School ay may ALS LC o learning center.

Narito ang mapa ng Balibago Elementary School ALS.

Miyerkules, Disyembre 7, 2016

Sta. Rosa City, Laguna Pulong Sta. Cruz ALS (LC) learning center

Taga-Sta. Rosa City, Laguna ka ba? May ALS sa Pulong Sta. Cruz sa loob ng Mercado Village, sa Association Basketball Court.

Maaring makipag-ugnayan sa Baranggay ng Pulong Sta. Cruz na nasa loob din ng Mercado Village para sa karagdagang impormasyon.

Lunes, Disyembre 5, 2016

Lesson plans vs learning outcomes and objectives

Credit to The University of Adelaide

The video in this webpage clearly shows how a teacher can use instructional objectives to know how his or her students are learning.

Common Craft Instructional Objectives

Additional resource on how to write instructional objectives, click here.

Huwebes, Disyembre 1, 2016

AralMuna partners with Lazada

Do you love to shop online? AralMuna has partnered with Lazada for some special deals to support ALS Accreditation and Equivalency (A&E) Test mobile app. Click here to start your shopping:

http://ho.lazada.com.ph/SHJrYc

Why shop with us?

 1. Traffic-jam free, parking-woe less shopping experience because you shop at the convenience of your trusted laptop or your mobile phone.
 2. Safe and secure
 3. Delivery is free for purchases PHP 1,000 and above. There are special sales and promotions that offer free shipping wherever you are too.
 4. Wide variety of choices
 5. Support local suppliers as you shop with Lazada

Enjoy shopping!

Martes, Nobyembre 29, 2016

Authentic assessment vs Traditional assessment


Traditional assessment (TA) consists of pen and paper tests: true or false, matching type, multiple choice, essay exams. A growing trend, and a K-12 main component is its opposite--performance-based assessment under the authentic assessment (AA).

AA uses rubrics, rating scales or checklists as a student performs real-life tasks other than conceptual, theory-based learning that TA measures. Think of driving license exams, in order to get one, an applicant takes the written test and completes the requirement with a driving test. It is a great example of how these two types of assessment go together.

Resource:
Authentic Assessment Tool Box by Jon Mueller

Sabado, Nobyembre 26, 2016

How to make tests and exams free from bias and distortion

Assessment's biggest weakness is bias and distortion. How can teachers fight these beasts when preparing tests? Validity and reliability measurements, that's how.

Valid tests are tests that measure what it ought to measure. Valid is synonymous to accurate. Reliable tests are tests that yield the same result no matter what. Reliable is synonymous to consistent.Our professor asked us how valid tests are more important than reliable tests. A great illustration of these two principles is a weighing scale. A reliable weighing scale will give you the same weight no matter the time of the day you weigh. If it is broken though, it will give you a consistent weight reading, but not your correct weight. A valid test gives you your correct weight.

I failed to answer that question correctly in the essay part of the exam. As I was walking home, 10 minutes after I have submitted my test paper, the answer came to me.

Boo me!

Malcolm Gladwell on privilege: rich people have lots of chances (failed grades, traffic tickets) while poor ones are only given a single chance and if they screw it, they lose it altogether.

Resources
Basics of Assessment
Item Analysis

Miyerkules, Nobyembre 23, 2016

Researching for articles on assessment of learning

One of the best ways to keep updated with the latest trends and issues in education is to allow for article critique in class. I admire my Assessment of Learning class professor for including this in his curriculum. He required that each of the students look up an article related to assessment, submit to him for evaluation, then orally share the summary to the class.Here are some assessment of learning related keywords you may try as you look for articles to critique:

 1. student achievement
 2. classroom tests
 3. national standardized exams
 4. formative assessment
 5. summative assessment
 6. objective assessment
 7. authentic assessment 
 8. performance-based assessment or performance assessment
 9. alternative assessment
 10. direct assessment
 11. traditional assessment or pen-and-paper assessment
 12. teaching to the test

Lunes, Nobyembre 21, 2016

Positive discipline in the classroom: PETA ARTS Zone Project

Parents and writers acting out various scenes on positive discipline

Ano ang positive discipline?
Ang positive discipline ay ang kabaligtaran ng corporal punishment bilang pagdidisiplina sa mga bata. Hango ito sa aklat na sinulat ni Joan Durrant PhD ng University of Manitoba sa Canada.

Paano nilulunsad ng PETA ARTS Zone ang positive discipline?
Ang PETA ARTS Zone ay sa ilalim ng PETA, samahan para sa maunlad na pagtatanghal sa entablado o teatro sa Pilipinas. Lumilibot sila sa buong Pilipinas para magturo sa mga komunidad, paaralan at samahan tungkol sa iba't-ibang paksa - isa na dito ang positive discipline.

Sino ang PETA ARTS Zone?
Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa PETA ARTS Zone, bisitahin ang kanilang Facebook page o ang Yes to Positive Discipline.


Karagdagang katanungan tungkol sa positive discipline:
1. Hindi ba karapatan ko bilang magulang o guro na mag-disiplina?
Tama. Ang pagdidisiplina ay pagtuturo ng tamang gawi at ugali.
Ano ang tungkol sa positive discipline?

2. Lumaki akong pinapalo ng magulang ko, maayos naman ang kinahinatnan ko. Bakit hindi ko pwedeng gawin din iyon?
Maaaring kayo ay iilan sa napabuti kahit lumaking pinapalo. Ayon sa pag-aaral, maraming mga lumaking dinidisiplina ng marahas ang tinanggap ang karahasan bilang paraan ng pagtugon o paglutas ng problema. Ito ay isa sa mga sanhi ng domestic violence.

Kapag pinalo natin ang mga bata kapag sila'y nagkakamali, itinuturo nating katanggap-tanggap ang pananakit sa pag-ayos ng suliranin. May ibang paraan ng pagtutuwid. Kung hindi hihinto ang pagdidisiplina ng marahas, magpapatuloy ang karahasan at pananakit.

Isang grupo na tinuruan ng PETA ARTS Zone ng positive discipline


3. Sabi sa Biblia, spare the rod, spoil the child. Hindi ba salungat sa Biblia ang hindi ko pagpalo?
Ang kasabihang spare the rod, spoil the child ay wala sa Biblia. Ito ay nasa isang tulang sinulat ni Samuel Butler noong 1664. Kahit na marami sa Lumang Tipan ang tungkol sa paggamit ng 'rod' sa pagdidisiplina, hindi ito tungkol sa pananakit.

Ang rod o tungkod ay ginagamit ng pastol sa paggabay sa mga tupa at hindi para hampasin sila.

Marami ring mga katuruan sa Lumang Tipan ang binago na sa Bagong Tipan. Sa Colossians 3:20-21 sinasabing, "Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob."
Ganito rin ang nasa Ephesians 6:4, "Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon."
Hindi ba pagtatanim sa puso ng mga kabataan ang pananakit sa kanila? Malinaw na tinuturo na maging masunurin ang mga kabataan sa kanilang mga magulang, at para sa mga magulang naman: huwag hayaang magkaroon ng galit sa atin ang ating mga anak.

42% ng mga Pilipino ay kabataan


4. Bakit puro karapatan ng bata ang pinahahalagahan? Paano ang aking karapatan bilang magulang o guro?
Ang UNCRC ay binuo ayon sa Human Rights Framework. Sinasabi nitong ang bawat isa'y may karapatan. Dahil ang mga kabataan ay bahagi ng vulnerable sector, binibigyan sila ng espesyal na karapatan. Karapatan at responsibilidad nating disiplinahin ang mga kabataan pero sa paraang tugma sa kanilang mga karapatan.

Our rights stop where the rights of others begin.

5. Pinapaliwanag ko kung bakit ako namamalo. Mali pa rin ba ito?
Subukan nating sa halip na paluin ay kausapin ang bata. Dapat nating tingnan na may kakayanan ang bata na maintindihan ang pagkakamali niya -- at ituwid ito. Magdudulot lamang ng kalituhan sa mga bata ang sinasabi nating mahal natin sila subalit pinapalo natin sila.

Sabado, Nobyembre 19, 2016

Low order thinking vs High order thinking

Benedict Bloom, together with a team of educational psychologists came up with a study detailing that 95% of test items in schools measure low order thinking. That was in 1965. He and his team suggested other domain of learning for assessment, now commonly referred to as Blooms Taxonomy.


 1. Knowledge
 2. Comprehension
 3. Application
 4. Analysis
 5. Synthesis
 6. Evaluation
Along with each category are action verbs that teachers may use as guide to determine what students can learn.

I use this mnemonic to easily memorize these six levels: Karen Cooks Adobo and Asado Saturday Evenings.


Update to Bloom's Taxonomy
Recently though, Bloom's Taxonomy has been updated. Some educational resources will give different levels which is:

 1. Remember
 2. Understand
 3. Apply
 4. Analyze
 5. Evaluate
 6. Create
I came up with this mnemonic to help me remember this: Ruth Uses Apples and Almonds Every Christmas.


Resources:
http://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy


Miyerkules, Nobyembre 16, 2016

Ano ang bumubuo sa ALS A&E Test?


Ano ang napapaloob sa ALS A&E Test?
Ang ALS A&E Test ay nahahati sa dalawang bahagi:

 • Multiple choice tests
 • Composition o essay writing

Gaano katagal ang ALS A&E Test?
Bibigyan ang test taker ng 3 oras at 30 minuto para sa elementarya, at 4 oras at 15 minuto para sa sekondarya.

Ano ang mga subject areas na itatanong sa ALS A&E Test?
Para sa elementarya:
Komunikasyon - 40 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 40 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 40 minutes
Composition writing - 30 minutes


Para sa sekondarya:
Komunikasyon - 45 minutes
English communication - 30 minutes
Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - 60 minutes
Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - 45 minutes
Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - 45 minutes
Composition writing - 30 minutes


Linggo, Nobyembre 13, 2016

Paano mag-register para sa ALS A&E Test


Paano mag-register para sa A&E Test?
Sundin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Kumpletuhin ang registration form.
 2. Ipasa ang ilan sa mga sumusunod na dokumento:
  • Kopya ng birth certificate
  • Form 137
  • Kopya ng marriage contract
  • Voter's ID
  • Postal ID
  • TIN card
  • LTO license
  • Passport

  Kinakailangan din ng 1x1 photo.
  Ipasa ang mga nabanggit sa test registration officer at maghanda para sa examination day.

Huwebes, Nobyembre 10, 2016

Para Sa Iyo ba ang DepEd ALS?


Marahil ay naririnig mo ang ALS ng DepEd, pero hindi mo lubusang nauunawaan ito. Narito ang ilang kasagutan tungkol sa Alternative Learning System ng DepEd para sa karagdagang kaalaman para sa iyo:

1. Para kanino ba ang ALS A&E Test?
Ang nilalayong maabot ng ALS A&E Test ay mga Filipino out-of-school youth (OSY) o adult na may edad 11 pataas para sa elementarya, at 15 pataas para sa sekondarya. Mahigit na makatutulong kung sanay nang magsulat at magbasa.

Ang mga sumusunod ay karagdagang katangian:

 • Walang trabaho o hindi sapat ang trabaho na OSY at adult na school dropout o leaver (halimbawa: trabahador, may bahay, kasambahay, factory worker, tsuper, kasapi ng cultural minority/indigenous people, mga may kapansanan, nakabilanggo, rebelde, atbp)
2. Ano ang mga dapat ihanda ng kukuha ng ALS A&E Test?
Ang mga maaaring kumuha ng test ay mga learner/attendee o nakatapos ng ALS A&E Learning Support Delivery System.

3. Ano ang pakinabang ko kung makakapasa ako sa ALS A&E Test?  —
Ang mga nakapasa ng elementarya o sekondarya antas ay makakakuha ng certificate na may lagda ng Kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd). Ito ay may bisa para makapag-enroll sa anumang paaralan sa buong bansa. Sa pamamagitan ng certificate na ito:


 • mag-enroll sa teknikal/vocational
 • mag-enroll sa 2/4/5-year course ng CHED sa private o public college o university
 • may access sa Meralco Foundation Inc at TESDA skills training programs
 • makagpagtrabaho sa gobyerno sa mga posisyong qualified


Martes, Nobyembre 8, 2016

ALS Providers sa Bacoor, CaviteNarito ang ilan sa mga DepEd Alternative Learning System (ALS) providers sa Bacoor, Cavite:

1. Mabolo Elementary School Mabolo 1,Bacoor City,Cavite
Mon-Tue:
1:00 pm - 4:00 pm
0948 045 5412

2. Bacoor Central School - Bacoor National High Scholl
Alima, Bacoor, Cavite 
(046) 434 - 5055

May alam ka pa bang ibang DepEd ALS Center sa Bacoor, Cavite? Idagdag sa comment sa ibaba.

Sabado, Nobyembre 5, 2016

DepEd ALS Mobile TeachersAno ba ang mga kwalipikasyon para maging isang Alternative Learning System mobile teacher?
Ang mga ALS mobile teachers ay may mga sumusunod na katangian:

 1. Nagsipagtapos ng bachelors degree
 2. Licensed professional teacher
Ano ang mga gawain ng isang Alternative Learning System mobile teacher?

Kasama ng mga tungkulin at responsibilidad ng isang DepEd ALS mobile teacher ay:

 • Magsagawa ng learning sessions para sa ALS learners
 • Magtaguyod ng kakayanang magbasa at magsulat para sa mga mag-aaral niya
 • Makipag-ugnayan at mag-report sa kanyang nakakasakop na departamento
 • Magsagawa ng research at iba pang katungkulan


Gusto mo bang maging mobile teacher? Makipag-ugnayan sa DepEd division malapit sa inyo at mag-apply na.

Huwebes, Nobyembre 3, 2016

DepEd ALS sa Calabarzon


1. Bay Central School, Laguna
2. Sta. Cruz Central School, Laguna
3. Bacoor National High School, Cavite
4. Cainta Elementary School, Rizal
5. Lucena West 1 Elementary School, Quezon
6. Quezon National High School, Quezon
7. Lipa National High School, Batangas
8. Antipolo National High School, Rizal
9. Tanauan South Central School, Batangas
10. Eulogio Rodriguez Elementary School, Rodriguez, Rizal
11. Trece Martirez City National High School, Cavite
12. Dasmarinas National High School, Cavite
13. San Pablo Central School, Laguna
14. Malvar National High School, Batangas

May alam ka pa bang ALS Center sa Calabarzon, mag-comment sa ibaba para mag-dagdag ng kaalaman!

Lunes, Oktubre 31, 2016

Mag-aral tayo ng mga bagong salita

Abnegation - noun. self denial; Filipino: pagpapakasakit
Halimbawa:
The prince finally realized what is important in life, and gave up all his worldly goods as start of his abnegation.
Abrogate - verb. to annul or repeal; Filipino: magpawalang-bisa
Halimbawa:
The new cabinet secretary would like to abrogate the existing color coding scheme to improve traffic problems in major cities of the country.

Ad hominem - Latin. short for argumentum ad hominem which is arguing by appealing to emotion; attacking the motive, character or other attribute of the person making the argument; 
Halimbawa:
Attacking the CEO because of his irrational behavior is an ad hominem strategy.
Harbinger - noun. a person or thing that signals the approach of another; Filipino: tagapagbalita
Halimbawa:
The 9-day straight rainpour is enough harbinger that the rainy season is upon us.

Lackey - noun. a servant; Filipino: tagasunod
Halimbawa:
Would you vote for a political candidate who treats women like servants and men like lackeys?

Singularity - noun. condition or state of being unique; Filipino: kakaibahan
Halimbawa:
What's admirable about him is his determination and singularity of purpose to eliminate prohibited drugs in the Philippines.

Biyernes, Oktubre 28, 2016

DepEd ALS sa Lopez, QuezonGusto mo bang makatapos ng pag-aaral, subalit hindi mo kayang pumasok araw-araw sa paaralan? Ang ALS Lopez West ay nagbibigay ng libreng skills training at livelihood program bukod pa sa alternative learning ng DepEd.

Makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng mga detalyeng ito:
Contact: 0912-615-3725
Office: ALS Lopez West Learning Center, LWES Bldg1., Lopez, Quezon
Email: alslopez_west@yahoo.com

Bisitahin ang: http://alslopezwestquezon.weebly.com/

Lunes, Oktubre 24, 2016

ALS Accreditation and Equivalency Test A & E TestAno ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test?

Ang Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test o A&E Test ay isang programa sa ilalim ng Bureau of Alternative Learning System ng DepEd. Ang mga makakapasa dito ay makakakuha ng certification katumbas ng dalawang learning levels - elementary at secondary (o high school).

Katumbas din ito ng regular na pag-aaral.

Ang A&E Test ay paper and pencil-based at may mga multiple-choice na tanong at pagsulat ng essay. Ang mga tanong sa A&E Test ay ayon sa limang learning strands ng ALS Curriculum:


 1. Komunikasyon sa Filipino - Communication Skills
 2. Paglutas ng Problema at Kritikal na Pag-iisip - Problem Solving and Critical Thinking
 3. Pagiging Produktibo at Tamang Pamamahala ng Yaman - Sustainable Use of Resources/Productivity
 4. Pagpapaunlad ng Sarili at Pagpapahalaga sa Komunidad at Pagtutulungan - Development of Self and a Sense of Community / Value of Collaboration
 5. Pagpapalawak ng Pandaigdigang Pananaw - Expanding One's Own World Vision

Huwebes, Oktubre 20, 2016

Grade 5 English Reviewer: Run-on Sentences

CTTO

A run-on sentence consists of two or more independent clauses that are not properly joined or seperated.

There are two basic types of run-on sentences:
 1. Fused sentence
 2. Comma splice

In fused sentences, two or more independent clauses “run together” with no punctuation.
Ex: My crown serves as a canopy to the grass below my roots sip the water.

In comma splice, two or more independent clauses are joined by a comma.
Ex: My crown serves as a canopy, my roots sip the water.

There are 3 ways of correcting run-on sentences.
 1. Use a period and a capital letter to turn a run-on sentence into two seperate sentences.

2.   Use a comma and coordinating conjunctions. The coordinating conjunctions are: are, or, but, nor, for, so, and, yet.


3. Use a semicolon. Determine the independent clauses and seperate them with a semicolon.

Biyernes, Oktubre 14, 2016

K to 12 ayon sa Philippine Business for Education

Mga katangian ng K-12 credit: PBEd.ph
Ang K to 12 ang bagong basic education framework ng Pilipinas. Nagdagdag ito ng dalawang taon sa elementarya at high school na antas ng pag-aaral. Layunin ng K to 12 na ipalaganap ang lifelong learning, kagalingan sa mga teknikal at non-teknikal na kasanayan, at paghahanda para sa mapipiling track ng estudyante.

K to 12 Features
Narito ang mga natatanging katangian nito:

 • Universal Kindergarten - Lahat ng batang Filipino ay magsisimulang mag-aral sa edad na 5-taon. Ito ay para may sapat silang panahon para mag-adjust para sa formal na edukasyon.
 • Mother Tongue-Based Multilingual Education - Ang mga bata'y mabilis matuto gamit ang kanilang nakasanayang wika. Simula sa Grade 1, itinuturo ang Mother Tongue, English at Filipino.
 • Contextualization at Paglilinang - Ang mga paksang tinuturo ay ayon sa lokal na kultura, kasaysayan at kaganapan. Mga usapin gaya ng disaster risk reduction, climate change adaptation, at ICT o information communications technology ay nakasama sa kurikulum.
 • Pahagdang Paglago - Ang mga aralin ay itinuturo ng mula simple at humihirap habang umaakyat ng antas ang mag-aaral. Ang mga subject gaya ng Biology, Geometry, at Chemistry ay itinuturo sa elementarya.

K-12 tracks credit PBEd.ph

Tracks
Bibigyan ng mga assessment exam ang mga mag-aaral para matulungan kung saang track sila nababagay ayon sa kanilang kakayanan at interes.

 • Akademiko - May apat na strand sa ilalim ng academic:
  1. General Academic (GA),
  2. Accountancy, Business and Management (ABM),
  3. Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM),
  4. Humanities and Social Sciences (HUMSS)
 • Technical-Vocational Livelihood - May apat na strand sa ilalim ng technical-vocational livelihood:
  1. Information and Communications Technology (ICT),
  2. Home Economics (HE),
  3. Agri-fishery Arts,
  4. Industrial Arts
 • Palakasan - hinahanda ang mga mag-aaral para sa mga trabahong nabibilang sa sports, health, fitness at recreation
 • Sining at Disenyo - tinataguyod ang mga estudyante sa mga kakayanang pang-sining para magtagumpay sa pagdidibuho, at creative industries
Time Frame K-12 credit PBEd.ph
Gaano Katagal ang Pag-aaral sa K to 12?
Binubuo ang K to 12 ng kindergarten, anim na taon sa elementarya, apat na taon sa junior high school, at dalawang taon sa senior high school.

Pagkatapos ng K to 12, Ano na?

 1. Maaring dumiretso sa kolehiyo o technical education dito o sa ibang bansa
 2. Maaring magtrabaho dahil may kakayanan at karanasan ang mga K to 12 graduates 
 3. Maaring magtayo ng sariling negosyo
Maling Akala tungkol sa K to 12
 • Magastos magpa-aral ng K to 12 - dahil sa dinagdag na dalawang taon, maari nang magtrabaho ang graduate ng K to 12
 • Sapat na ang 10 taon sa basic education - Napipilitan ang mga batang aralin ang 12 taong kaalaman sa 10 taon lamang
 • Madaragdagan ang out-of-school dahil sa K to 12 - Dahil sa mga tracks, mas matututunan ng mga kabataan ang interes nila. Kaya maiiwasan ang mga kaso ng disinteres sa pag-aaral.
 • Hinahayaan nitong magtrabaho ang kabataan na wala pang kahandaan sa pagtatrabaho - Ang mga graduate ng K to 12 ay 18-anyos. Ito ang tamang edad sa pagtatrabaho.
 • Daragdagan ng K to 12 ang mga OFW - Ang mga graduate ng K to 12 ay mas makakakuha ng mataas na sahod kung pipiliin nilang magtrabaho sa ibang bansa dahil kapantay na ng edukasyon sa Pilipinas ang global na antas.
 • Hindi mahalaga ang K to 12 dahil kunti lamang sa mga Pilipino ang nag-aaral sa abroad - Ang mga Pilipinong nakakapag-aral sa abroad ay makatatanggap na ng kapantay na diploma at degree dahil sa karagdagang dalawang taon ng K to 12.
 • Hindi sapat na paghahanda ang high school sa pagtatrabaho - Ang K to 12 ay hinahanda ang graduates nito para sa kolehiyo, empleyo o negosyo.
 • Sa halip na nagdagdag ng taon sa pag-aaral, dapat ay nagdagdag na lang ng mga guro at pasilidad sa eskwela - Ang karagdagang dalawang taon ng K to 12 ay nangangailangan din ng 
 • May 80,000 mangagawa sa kolehiyo ang mawawalan ng trabaho - Kahit na may 25,090 ang apektadong manggagawa, kinakailangan naman ng 30,000 guro at 6,000 non-teaching employees dahil sa K to 12
 • Madaragdagan ang trabaho ng mga high school teacher - Nasa batas na anim na oras lamang dapat magturo ang mga guro sa isang araw
 • Produkto ito ng kolonyal na pag-iisip ng mga Pilipino - ang Mother Tongue component ng K to 12 ay magtataguyod ng kalinangan tungkol sa nasyonalismo


Hango mula sa PBEd.ph

Biyernes, Setyembre 23, 2016

Grade 5 Science Reviewer: harmful and useful materials, electric conductors, electric insulators, heat conductors, heat insulators, transparent materials

Testable & Non-testable questions 
Testable question - It is a question that can be answerd by an experiment. A testable question has 2 parts: an independent variable and dependent variable.

Independent variable - It is the variable that will be changed by you - the scientist. A good experiment has only one independent variable.

Dependent variable - It is the variable that is being measured in your experiment. The response to the change you make using the independent variable.

Non-testable question - Does not need an experiment.

Controlled variable - The only way to get reliable results from this experiment is to make sure that all the other variables stay the same, or controlled.

Harmful & Useful materials
Objects around us are made of different materials. The properties that these materials have help us understand why they are used for a specific purpose.
If objects are made ofthe right materials they will be useful. Transpareny, magnetic property, heat conductivity, flexibility, and electrical conductivity are some useful properties of materials.

Electric Conductors - Materials that have the ability to conduct electric current. Metals such as copper and silver are good conductors of electricity. 

Electric Insulators - People use insulators to prevent them from being electrcuted when working with electrical wirings. Rubber, foam, and plastic are insulators.

Heat Conductors - For pots and kettles to be useful, they should be able to allow heat to pass through them quickly. They should be made of good conductors of heat so that the food cooks quickly. Steel, iron, aluminum, and other metals are good conductors of heat.

Heat Insulators - Materials that do not conduct heat but are useful are called insulators. They are used in handles of cooking utensils to protect us from getting burned.

Transparent materials - Allow light to pass through them. These are used to make objects that we can see through, such as windows. Materials that do not allow light to pass through them are said to be opaque.Huwebes, Setyembre 22, 2016

Mag-aral ng computer programming habang naglalaro

credit EscapeTheCity

Sa panahon ngayon, pwede nang mag-aral habang naglilibang. Ang pag-aaral ng computer programming ay isang popular na tinuturo sa paraang ito. Narito ang ilang mga website at gamit para dito. LIBRE lahat ito:

1. Puzzlets - hands on play gamit ang puzzles na gumagana sa iPad, para sa mga bata 6+
2. Codeacademy - matutong gumawa ng websites, mag-Javascript, Rails, AngularJS, Ruby on Rails, Git, SQL, Java, jQuery, PHP, Python, Ruby at APIs.
3. W3Schools - matuto ng HTML, CSS, bootstrap, Javascript, SQL, PHP, ASP, XML, AJAX at iba pa
4. Enki - 5 minuto kada-araw, gamit ang Android o iOS mong mobile phone, matuto maging isang programmer


Miyerkules, Setyembre 21, 2016

Fiction Books & Nonfiction Books: Reviewer Grade 5 English Exam

Books in the library are classified into two groups: fiction and nonfiction. Fiction books are made up of imagined stories about people and events. They are placed on shelves in alphabetical order based on the author’s last name. Nonfiction books provide facts about many topics and are grouped by subject.Each book has a call number on its spine The call number is the code for the book’s subject.
Examples of nonfiction books:

Almanac - a book that contains a calendar of days, weeks, and months to wich various other statistics are added.

Atlas - a book of maps that lists distances from place to place around the world. 

Encyclopedia - a set of books wich provides facts on almost every topic. The topics are arranged in alphabetical order.

Dictionary - provides information about a given word: its spelling, syllabication, accentuation, origin, meaning, and pronunciation.

Yearbook - another reference book published annualy. It contains the highlights of the various events of the previous year.

Fragement and Sentence

A sentence is a group of words that express a complete thought. It has a subject & predicate. It can stand alone.
Ex: The dewdrop gave a sigh of relief.

A fragment is a group of words that does not express a complete thought. It cannot stand by itself.
Ex: One morning an especially large dewdrop.

Prefixes & Suffixes

  Prefix - A word part added to the beginning part of a base word
Ex: uni (one), im (not), bi (two; twice), un (no
  Suffix - A word part added to the end of a base word.
Ex: ful (full of), or/er (one whose job is), less (without)


Functions of nouns
The Direct object - A noun that receives the action expressed by the verb is called the direct object. It answers the question Whom or What after the verb.
Ex: The gardener cuts the bamboo.

The Predicate Noun - A predicate noun completes the meaning of a linking verb and denotes the same person, place, or thing as the subjects. Examples of linking verbs are: is, are, was, and were. 
Ex: The gardener is a industrious man.

The Subject - The person, place, or thing talked about is the subject.
Ex: The gardener cuts down the bamboo.

The Direct address - A noun in direct address names the person addressed or spoken to. It is not related to any other words in the sentence. 
Ex: Gardener, spare my leaves and branches.

Abstract nouns & Collective nouns
An abstract noun is the name of a quality, a state of being, an idea, or a trait. It names those wich have no physical existence; you cannot see, hear, touch, smell, or taste them.
Ex: courtesy, hunger, honesty, gladness

A collective noun refers to a group of people, animals, or objects.
Ex: bunch, class, choir, colonyMartes, Setyembre 20, 2016

Philippine Open Distance Learning Act

Naisabatas noong 2014, ang Philippine Open Distance Learning Act ay naglalayong magbigay ng ibang pamamaraan ng pag-aaral sa mga Filipino. Katulong ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), nagbibigay ng MOOC o massive open online courses ng libre.

Ayon sa TESDA, abot 60% ng mga nag-aaral ng MOOC nila ay nagtatrabaho upang mapaayos pa ang kanilang mga trabaho. May completion rate naman na 41% ang mga courses na iniaalok ng TESDA, higit na mas mataas ito sa 10% at 15% na nakukuha ng US at Europa.


Mula sa Forbes

Linggo, Setyembre 18, 2016

English Grade 5 Reviewer: Fiction and non-fiction books, fragment and sentence, prefix and suffix, functions of nouns, abstract nouns and collective nouns

Fiction Books & Nonfiction Books

Books in the library are classified into two groups: fiction and nofiction. Fiction books are made up of imagined stories about people and events. They are placed on shelves in alphabetical order based on the author’s last name. Nonfiction books provide facts about many topics and are grouped by subject.Each book has a call number on its spine The call number is the code for the book’s subject.
Examples of nonfiction books:

Almanac - a book that contains a calendar of days, weeks, and months to wich various other statistics are added.

Atlas - a book of maps that lists distances from place to place around the world. 

Encyclopedia - a set of books wich provides facts on almost every topic. The topics are arranged in alphabetical order.

Dictionary - provides information about a given word: its spelling, syllabication, accentuation, origin, meaning, and pronunciation.

Yearbook - another reference book published annualy. It contains the highlights of the various events of the previous year.

Fragement and Sentence

A sentence is a group of words that express a complete thought. It has a subject & predicate. It can stand alone.
Ex: The dewdrop gave a sigh of relief.

A fragment is a group of words that does not express a complete thought. It cannot stand by itself.
Ex: One morning an especially large dewdrop.

Prefixes & Suffixes

  Prefix - A word part added to the beginning part of a base word
Ex: uni (one), im (not), bi (two; twice), un (no
  Suffix - A word part added to the end of a base word.
Ex: ful (full of), or/er (one whose job is), less (without)


Functions of nouns
The Direct object - A noun that receives the action expressed by the verb is called the direct object. It answers the question Whom or What after the verb.
Ex: The gardener cuts the bamboo.

The Predicate Noun - A predicate noun completes the meaning of a linking verb and denotes the same person, place, or thing as the subjects. Examples of linking verbs are: is, are, was, and were. 
Ex: The gardener is a industrious man.

The Subject - The person, place, or thing talked about is the subject.
Ex: The gardener cuts down the bamboo.

The Direct address - A noun in direct address names the person addressed or spoken to. It is not related to any other words in the sentence. 
Ex: Gardener, spare my leaves and branches.

Abstract nouns & Collective nouns
An abstract noun is the name of a quality, a state of being, an idea, or a trait. It names those wich have no physical existence; you cannot see, hear, touch, smell, or taste them.
Ex: courtesy, hunger, honesty, gladness

A collective noun refers to a group of people, animals, or objects.
Ex: bunch, class, choir, colony